Roční plán školy

Září

Zahájení školního roku, 1.pedagogická rada
Barmanský kurz pro 2. ročníky - Baksová
Podzimní maturitní zkouška

Říjen

Online výuka

Listopad

Online výuka

Prosinec

– Žáci 4. ročníků každodenní prezenční výuka
– Žáci nižších ročníků – rotační prezenční a distanční výuka (vždy po týdnu)

Leden

14.
29.

- Den otevřených dveří – v době 8.00 – 17.00 hod.
– Pololetní prázdniny

Únor

15.-16.
22.-28.

- Sommelierský kurz
– Jarní prázdniny

Březen

29.-30. 3.

- Baristický kurz
- Do konce března odevzdat seznam maturitní četby

Duben

1.-5.
12.
13.
12.
13.

- Velikonoční prázdniny
– Přijímací zkoušky – 1. termín
– Přijímací zkoušky – 2. termín
– Písemná maturitní zkouška z cizího jazyka (sloh)
– Písemná maturitní zkouška z českého jazyka (sloh)

Květen

3. – 7.
18. – 20.
31. – 4.6.

- Maturitní didaktické testy
- Praktická maturitní zkouška
– Profilová maturitní zkouška – ústní maturity

Červen

31.5. - 4.6.

Profilová maturitní zkouška – ústní maturity