AKCE a DNY otevřených dveří

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola Fortika, příspěvková organizace, Tišnovská 15, 679 23 Lomnice,
vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení
do prvního ročníku oboru 65 – 42 – M/01 Hotelnictví, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2019/2020.

Termín odevzdání přihlášek je do 27. 6. 2019

Zveřejnění výsledků 3. kola – dne 28. 6. 2019

Pro školní rok 2019/2020 budou otevřeny 2 třídy po 30 žácích do čtyřletého studijního oboru 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ.

Akce

 Dny otevřených dveří šk. rok 2018/ 2019

7. 12. 2018    a    23. 1. 2019

Od 13.00 do 17.00 hodin. V případě zájmu jsme tu pro vás od 8.00 hodin.

Rádi vás na naší škole uvítáme i mimo tyto termíny. Školou vás provedou naši žáci a vedení školy i vyučující zodpoví vaše případné dotazy.

Květen

2.-3.                 - Ředitelské volno

2. – 10.             -Písemné zkoušky (DT+PP) společné části maturitní zkoušky
-                        -Příprava maturantů k ústní maturitní zkoušce
20. – 24.           -Maturitní zkouška – společná ústní i profilová část
27. – 31.5.        -Ročníkové zkoušky

Červen

5.                     - Zahájení zahraničních praxí
-                       -Schůzka s rodiči přijatých žáků – 13.00, 14.00
19. – 23.          -Poznávací zájezd do Francie – Janková
26.                   -5.pedagogická rada
28.                   -Vydání vysvědčení, ukončení školního roku

Mohlo by Vás zajímat