Studijní obor Hotelnictví a cestovní ruch

Délka studia4 roky
Forma studiaDenní
Ukončení studiaMaturitní zkouška
Dosažené vzděláníÚplné střední odborné
CertifikaceVysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika výuky

Učební plán školy - rozpis jednotlivých předmětů v ročnících a počty hodin - najdete níže na této stránce.

Moderní pojetí vyučovacího oboru - široké možnosti uplatnění v hotelnictví, gastronomii, cestovním ruchu i v ekonomických profesích.

Náplň výuky:
- všeobecné vzdělávací předměty
- odborné gastronomické předměty
- zeměpisně zaměřené předměty
- ekonomicky zaměřené předměty
- výuka 2 cizích jazyků -angličtina, němčina, ruština, francouzština
- informační technologie a obchodní korespondence
- odborná praxe v gastronomii a cestovních kancelářích od 1. ročníku

Proč studovat na naší škole:
- nabízíme kvalitní středoškolské vzdělání
- specializujeme se na výuku jednoho oboru Hotelnictví a cestovní ruch
- jsme malá škola s individuálním přístupem k žákům
- pohodová atmosféra
- máme stálý kolektiv vyučujících
- jsme moderní školou v krásném prostředí
- klademe důraz na odbornost
- zletilým studentům je zprostředkována 2-3 měsíční zahraniční praxe
- dobrá dopravní dostupnost

Učební plán: 65-42-M/01 Hotelnictví

Názvy vyučovacích předmětů

Zkratka vyučovacího předmětu

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

4.

Celkem

Český jazyk a literatura

CJL

3

3

3

3

12

První cizí jazyk 

ANJ/NEJ

3

3

3

3

12

Odborný 1.jazyk 

OAJ/ONJ2


2

Cizí jazyk - konverzace 

AJK/NJK
2

2

Druhý cizí jazyk 

NEJ/FRJ/RUJ

4

4

4

3

15

Základy společenských věd

ZSV1

1

2

Právo

PRV
2

2

Dějepis

DEJ

2
2

Základy přírodních věd

ZPV

3
3

Ekologie a biologie

EBI


11

Matematika

MAT

3

3

3

3

12

Dějiny kultury

DEK2


2

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

IKT

2

13

Technika administrativy

TEA

2
2

Ekonomika

EKO


2

2

2

6

Účetnictví

UCE2

3

5

Technologie přípravy pokrmů

TPP

5

510

Potraviny a výživa

PAV


1


3

Technika obsluhy a služeb

TOS

3

36

Speciální technologie

SPT2


2

Speciální obsluha

SPO2


2

Gastronomický seminář  (VP)

GAS
2/0

2

Seminář cestovního ruchu  (VP)

SCR
0/2

2

Hotelový provoz

HOP
2

Marketing a management v hotelnictví

MAM 
2

2

Cestovní ruch

CER
2

2

Zeměpis cestovního ruchu

ZCR


2

2


4

Korespondence

KOR


22

Odborná praxe

OPR v týdnech

18

Celkem


32 

32

32

32