Studijní obor Hotelnictví

Délka studia4 roky
Forma studiaDenní
Ukončení studiaMaturitní zkouška
Dosažené vzděláníÚplné střední odborné
CertifikaceVysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika výuky

Velký důraz je při studiu kladen na zdokonalení jazykových a komunikačních dovedností a získání odborných znalostí, což si studenti ověřují již v průběhu studia v tuzemském i zahraničním prostředí. Studijní program tvoří povinné vyučovací předměty a předměty volitelné. Povinné předměty obsahují základní učivo, které je závazné pro všechny studenty, kteří absolvují daný obor. Volitelné předměty představují speciální učivo, které rozšiřuje základní znalosti v oboru, umožňuje určitou specializaci a tím i rozšiřuje možnosti uplatnění.