Roční plán školy

Září

3.
10. – 21.
11.
21.

Zahájení školního roku, 1.pedagogická rada
Barmanský kurz pro 2. ročníky - Baksová
Podzimní maturitní zkouška , ředitelské volno
Příprava rautu - Předklášteří

Říjen

16. – 17.
18.
29. – 30.

Veletrh vzdělávání Břeclav – Márová
Návštěva lihovaru – 2. ročníky
Podzimní prázdniny

Listopad

8.

20.

22. – 24.

Festival vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou – Sova, Prášek

2. pedagogická rada, třídní schůzky 16.00

Veletrh vzdělávání Brno 2018 – Baksová, Valová, Bracková

Prosinec

-
3.
7.
11.-12.
-
19.
-
17. – 18.
22. – 2.1.

Cukrářský kurz
Vánoční pohár Brno– barman, sommelier – Kalášková ,Kleinová
Den otevřených dveří - Trtílek
Baristický kurz
Schůzky předmětových komisí
Poznávací zájezd do Vídně, Prahy
Návštěva pivovaru - 2. ročníky
Vánoční pozvání pro ZŠ
Vánoční prázdniny

Leden

3. - 4.
18.
23.
25.
28.
31.

Ředitelské volno
Veletrh GO - celá škola
Den otevřených dveří – Kašpárek
Uzavření klasifikace za 1. pololetí
3. pedagogická rada
Ukončení 1. pololetí, předání výpisů

Únor

1.2.
11.2. – 15.2.

Jednodenní pololetní prázdniny
Jarní prázdniny

Březen

-

Sommelierský kurz

Duben

3. -5.
10.
11.
12.
15.
18.
24.
26.
29. a 30.

Praktická maturitní zkouška
Písemná maturitní práce z ČJ
Písemná maturitní práce z cizího jazyka
Přijímací zkoušky do 1. ročníku – 1. termín
Přijímací zkoušky do 1. ročníku – 2. termín
Velikonoční prázdniny
4. pedagogická rada, třídní schůzky 16. 00
Předání vysvědčení 4. ročníkům
Volno pro maturanty

Květen

2. – 10.
-
20. – 24.
27. – 31.5.

Písemné zkoušky (DT+PP) společné části maturitní zkoušky
Příprava maturantů k ústní maturitní zkoušce
Maturitní zkouška – společná ústní i profilová část
Ročníkové zkoušky

Červen

5.
-
19. – 23.
26.
28.

Zahájení zahraničních praxí
Schůzka s rodiči přijatých žáků – 13.00, 14.00
Poznávací zájezd do Francie - Janková
5.pedagogická rada
Vydání vysvědčení, ukončení školního roku