Uplatnění

Absolvent vzdělávacího programu se uplatní v široké oblasti hotelového průmyslu a v oblasti dalších souvisejících služeb cestovního ruchu. Stěžejní oblasti uplatnění absolventů jsou především činnosti obchodně podnikatelské, odborně provozní a řídící v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v této oblasti.

Absolventi se uplatňují ve středních obchodně provozních a obchodně ekonomických funkcích v hotelích, podnicích a organizacích veřejného a účelového stravování, v ubytovacích, lázeňských a rekreačních zařízeních, v cestovních kancelářích, v družstevních, akciových, soukromých i státních podnicích.

Uplatnění absolventů v tomto odvětví je jak v pozici zaměstnanecké, tak i v pozici právního subjektu podnikání v daném oboru.


Praktické uplatnění:

Ve středních obchodně provozních a obchodně ekonomických funkcích

recepční
pracovník cestovní kanceláře
provozní
pracovník ekonomického úseku
pracovník obchodního úseku
barman
pracovník hostinské a ubytovací činnosti
samostatný podnikatel v hotelnictví a cestovním ruchu atd.

Studijní uplatnění:

Po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na

vyšší odborné škole
vysoké škole se zaměřením na hotelnictví
vysoké škole se zaměřením na cestovní ruch
vyšší odborné škole
vysoké škole jazykového zaměření
vysoké škole ekonomického zaměření