Přijímací řízení

Školní rok 2022/2023

Přijímací řízení

Střední odborná škola Fortika, příspěvková organizace, Tišnovská 15,
679 23 Lomnice
Tel. 549450295 e-mail: fortika@fortika.cz

Vyhlašujeme 4. kolo přijímacího řízení pro šk. rok 2022/23
Termín odevzdání přihlášek do 31. 8. 2022.
Pořadí bude zveřejněno do 31. 8. 2022 na stránkách školy.
Upozorňujeme, že žáci z Ukrajiny musí vykonat ve stanoveném termínu zkoušku z českého jazyka.

------------------------------------------
!UPOZORŃENÍ!
------------------------------------------
Omlouváme se rodičům, ale v důsledku zvýšení cen energií navyšujeme příspěvek na TPP z 1500 Kč na 2000 Kč

Obor vzdělání: 65-42-M/01 Hotelnictví
Počet přijímaných uchazečů: 60
--------------------------------------------------------------

Výsledková listina uchazečů o studium na SOŠ Fortika pro šk. rok 2022/2023
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Každý uchazeč se najde pod číslem, které má uvedené na pozvánce k přijímací zkoušce (vedle jména – evidenční číslo přihlášky).
Pokud se rozhodnete ke studiu na naší škole, musíte odevzdat zápisový lístek. Při odevzdání zápisového lístku Vám bude předáno Rozhodnutí o přijetí na naši školu.
Pokud se rozhodnete poslat zápisový lístek poštou (doporučeně), sdělte nám, zda chcete poslat Rozhodnutí o přijetí.

Výsledek přijímacího řízení - 2. kolo šk. rok 2022/2023
------------------------------------------------------
Pořadí Č. jednací Výsledek přij.řízení
1..... 1732022 přijat(a) na jinou školu
2..... 1802022 přijat(a)
3..... 1952022 přijat(a) na jinou školu
4..... 1742022 přijat(a)
5..... 1782022 přijat(a) na jinou školu
6..... 1702022 přijat(a) na jinou školu
7..... 1842022 přijat(a) na jinou školu
8..... 1822022 přijat(a)
9..... 1752022 přijat(a) na jinou školu
10.... 1882022 přijat(a) na jinou školu
11.... 2032022 přijat(a) na jinou školu
12.... 1812022 přijat(a) na jinou školu
13.... 1962022 přijat(a) na jinou školu
14.... 1862022 přijat(a) na jinou školu
15.... 1722022 přijat(a) na jinou školu
16.... 2122022 přijat(a)
17.... 1712022 přijat(a)
18.... 1992022 přijat(a) na jinou školu
19.... 1982022 přijat(a) na jinou školu
20.... 1872022 přijat(a)
21.... 1762022 přijat(a) na jinou školu
22.... 1832022 přijat(a) na jinou školu
23.... 1902022 přijat(a) na jinou školu
24.... 1972022 přijat(a)
25.... 1682022 přijat(a) na jinou školu
26.... 2112022 přijat(a)
27.... 2012022 přijat(a) na jinou školu
28.... 2042022 přijat(a)
29.... 1672022 přijat(a)
30.... 2002022 přijat(a)
31.... 2022022 přijat(a)
32.... 1772022 přijat(a) na jinou školu
33.... 1912022 přijat(a) na jinou školu
34.... 1922022 přijat(a)
35.... 2052022 přijat(a)
36.... 1792022 přijat(a)
37.... 1692022 přijat(a)
38.... 1892022 přijat(a) na jinou školu
39.... 1852022 přijat(a) na jinou školu

1. KOLO
------------------------
Pořadí--Evid. č. přihlášky--Rozhodnutí
1----------- 702022-------- Přijat/a
2----------- 782022------- Přijat/a
3----------- 1052022------ Přijat/a
4----------- 602022-------- Přijat/a
5----------- 912022-------- Přijat/a
6----------- 682022-------- Přijat/a
7----------- 1082022------ Přijat/a
8----------- 942022-------- Přijat/a
9----------- 772022-------- Přijat/a
10--------- 722022-------- Přijat/a
11--------- 902022-------- Přijat/a
12--------- 622022-------- Přijat/a
13--------- 1002022------ Přijat/a
14--------- 892022-------- Přijat/a
15--------- 922022-------- Přijat/a
16--------- 1062022------ Přijat/a
17--------- 842022-------- Přijat/a
18--------- 812022-------- Přijat/a
19--------- 1142022------ Přijat/a
20--------- 612022-------- Přijat/a
21--------- 1102022------ Přijat/a
22--------- 732022-------- Přijat/a
23--------- 712022-------- Přijat/a
24--------- 592022-------- Přijat/a
25--------- 1162022------ Přijat/a
26-27------ 1012022------ Přijat/a
26-27------ 832022------ Přijat/a
28--------- 582022-------- Přijat/a
29--------- 1072022------ Přijat/a
30--------- 1092022------ Přijat/a
31--------- 792022-------- Přijat/a
32--------- 962021-------- Přijat/a
33--------- 1042022------ Přijat/a
34--------- 822022-------- Přijat/a
35--------- 812022-------- Přijat/a
36--------- 932022-------- Přijat/a
37--------- 692022-------- Přijat/a
38--------- 1152022------ Přijat/a
39--------- 1132022------ Přijat/a
40-41------ 1022022------ Přijat/a
40-41------ 952022-------- Přijat/a
-----------------------------------------------------------------

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2022/2023
Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola Fortika, příspěvková organizace, Tišnovská 15, 679 23 Lomnice,
vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení
do prvního ročníku oboru 65 – 42 – M/01 Hotelnictví, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2022/2023.
Termín odevzdání přihlášek je do 27. 5. 2022

Kritéria pro přijímací řízení ve 2. kole pro školní rok 2022/2023
Ve druhém kole k nám budou přijati žáci na základě prospěchu ze základní školy. Pořadí uchazečů bude stanoveno dle průměru známek z 8. a 9. třídy ZŠ.
Pořadí uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení bude zveřejněno 31. 5. 2022 na webových stránkách školy a vyvěšeno v recepci školy.

Součástí přihlášky jsou:
• Klasifikace z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku
(potvrzené v přihlášce otiskem kulatého razítka základní školy a podpisem ředitele)
• Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru – potvrzení na přihlášce
• Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení

Název a adresa školy:
Střední odborná škola Fortika, příspěvková organizace
Tišnovská 15
679 23 Lomnice

Kritéria přijímacího řízení:
• studijní průměr z 2. pololetí osmé třídy: 10 %,
• studijní průměr z 1. pololetí deváté třídy: 20 %,
• výsledek jednotného testu z českého jazyka: 40 %, - pokud bude
• výsledek jednotného testu z matematiky: 20 % - pokud bude
• olympiády a soutěže: 10 %

Jednotná přijímací zkouška:
Organizace a administrace: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV)
Forma zkoušky: písemný test z českého jazyka a literatury, písemný test z matematiky
1. termín konání zkoušky: 12. dubna2022
2. termín konání zkoušky: 13. dubna 2022
Náhradní termín: 10. a 11. května 2022

Odkaz na CERMAT - přijímací zkoušky:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí / nepřijetí:
• Bude zveřejněno na webových stránkách školy ihned po zpřístupnění hodnocení uchazeče v
CZVV/pokud bude/.
• Obdržíte-li rozhodnutí o přijetí: odevzdáte zápisový lístek do 10 pracovních dnů.
• Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí: při přetrvávajícím zájmu o studium musíte do 3 pracovních dnů podat
odvolání.
V systému dvou přihlášek a odevzdávání zápisových lístků je vysoce pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči nebudou mít o naši školu zájem a jejich místa se uvolní k dalšímu řízení. Aby na uvolněné místo mohl být zařazen původně nepřijatý uchazeč, je nezbytné jeho řádné odvolání v zákonné lhůtě!

V Lomnici 18.1.2022
Mgr. Miroslav Koudelka
ředitel školy

Pro školní rok 2022/2023 budou otevřeny 2 třídy po 30 žácích do čtyřletého studijního oboru 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ.