Třídní schůzky

tridni-schuzky-01_201403240655

24. 11. 2021 - třídní schůzky budou v tomto termínu online - čas zahájení určí třídní učitel a dá na vědomí rodičům.

21. 4. 2022 - 16.00 hodin

V případě jakýchkoli dotazů, které se týkají studia a prospěchu žáků, volejte vedení školy nebo kontaktujte třídního učitele a vyučující jednotlivých předmětů.