Učitelský sbor

Mgr. Miroslav Koudelka

Ředitel školy
Učitel cestovního ruchu

tel: +420 549 450 316
email: koudelka-zavináč-fortika.cz

Mgr. Jitka Baksová

Zástupkyně ředitele školy

tel: +420 549 450 295
email: baksova-zavináč-fortika.cz

Mgr. Monika Bracková
Učitelka – NJ,DEJ, DEK
email: brackova-zavináč-fortika.cz
Matulková Veronika
Vychovatelka DM Fortika
email: matulkova-zavináč-fortika.cz
Ing. Ludmila Holková

Učitelka – MaM, EKO, KOR

email: holkova-zavináč-fortika.cz
Mgr. Lenka Krásná
Učitelka – ČJl, Fj
email: krasna-zavináč-fortika.cz
Mgr. Zdeňka Kalášková
Učitelka – TOS, TPP, STOS, HOP, TA, praxe
email: kalaskova-zavináč-fortika.cz
RNDr. Viktor Kašpárek
Učitel – M, IKT, ZPV,Ebi
email: kasparek-zavináč-fortika.cz
Mgr. Jitka Kleinová
Učitelka – TOS, NAV, HOP, STOS, praxe
email: kleinova-zavináč-fortika.cz
Mgr. Kristýna Marvanová
Učitelka - ZCR, MPC, SCR
email: marvanova-zavináč-fortika.cz
Mgr. Iva Márová

Učitel – RJ, ZSV
metodik prevence
Konzultační hodiny:
středa -11:15 - 12:15 + dle dohody

email: marova-zavináč-fortika.cz
Ing. Klára Hanzlíková
Učitelka - TEA, TOS, TPP
email: hanzlikova-zavináč-fortika.cz
Mgr. Jiří Prášek

Učitel – ČJ, D, TV, DEK
Předseda komise pro spol. vědy

email: prasek-zavináč-fortika-.cz
Mgr. Miluše Pulkrábková

Učitelka – TPP, EKO, praxe
předseda hotel. komise

email: pulbkrabkova-zavináč-fortika.cz
Mgr. Ing. Milada Svobodová
Učitelka – AJ, ZSV
email: svobodova-zavináč-fortika.cz
Mgr. Aleš Sova
Učitel – AJ, AJK
email: sova-zavináč-fortika.cz
Mgr. Petra Konečná

učitelka - ANJ, TEV

email: konecna-zavináč-fortika.cz
Mgr. Milan Trtílek
Učitel – M,IKT,TV
email: trtilek-zavináč-fortika.cz
Ing. Jiřina Valová

Učitelka – ÚČ,Eko,TA
Předseda komise pro ekonom.
Výchovná poradkyně - konzultační hodiny:
pondělí, středa - 12:15 - 13:00 + dle domluvy

email: valova-zavináč-fortika.cz
Mgr. Karolína Planerová

Učitelka – TA,NJ,NJK,

email: planerova-zavináč-fortika.cz