Informace pro rodiče a žáky

Upozorňujeme zájemce o lednový termín DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, že bližší informace o jeho konání uvedeme na našich stránkách začátkem ledna 2021. Bude probíhat v souvislosti s nařízením vlády ČR o ochraně zdraví při šíření Covid-19.

Absence žáků při distanční výuce

Absence žáků při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání a výstupů. Při výuce online je považováno za absenci nepřipojení se k přenosu. Absenci je třeba řádně omluvit. Při omlouvání absence se řídíme pravidly stanovenými školním řádem.

Vedení školy upozorňuje žáky, aby se v průběhu distančního studia vyvarovali rizikového chování.

Mohlo by Vás zajímat