Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2015/2016

Střední odborná škola Fortika, Tišnovská 15, 679 23 Lomnice

Kritéria pro 1. kolo  přijímacího řízení ve školním roce 2015/2016

 

Ředitel školy rozhodl podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví  pro školní rok 2015/2016:

 

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

a) průměrného prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu 0 – 50 bodů. Zde budou zvýhodněni žáci s průměrem do 1,5

b)  výsledku přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury)

hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL)   0 – 20 bodů

hodnocení testu z matematiky  (M)  0 – 20 bodů

Uchazeč, který v některém z testů získá méně jak 2 body, neosvědčil vhodné vědomosti ke studiu a nebude ke studiu přijat.

 

c) dalších kritérií vyhlášených ředitelem školy např.

  1. za účast v olympiádě- maximálně 5 bodů
  2. za účast ve školním kole vědomostních soutěží – maximálně 1 bod za každou účast
  3. za účast ve vyšším kole vědomostních soutěží – maximálně 3 body
  4. odpočet za sníženou známku z chování - chování uspokojivé (2) – mínus 5 bodů

- chování neuspokojivé(3) – mínus 10 bodů

Zde může uchazeč získat maximálně 10 bodů.

 

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 100 bodů.

 

V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem za centrálně zadávané jednotné testy.

 

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání potvrzená lékařem.

Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Přijato bude maximálně  60  uchazečů s nejvyšším počtem bodů.

Mohlo by Vás zajímat