Projekt Comenius

Naše škola se v letošním roce 2012/2013 zapojila do multilaterálního dvouletého projektu Save not Waste v rámci Partnerství škol Comenius. Studenti budou spolupracovat se svými kolegy ze škol v Itálii, Švédsku, Polsku a na Kypru. V rámci projektu budou mít možnost vycestovat do těchto zemí. První setkání všech partnerů (tedy učitelů a vybraných studentů ze všech pěti zemí) se uskuteční na naší škole již v listopadu 2012.

Setkání zahraničních partnerů programu Comenius: 5. – 9. listopadu 2012
Ve dnech 5. až 9. listopadu 2012 probíhalo na naší škole setkání všech partnerských zemí spolupracujících na projektu „ Save- not waste“ (Šetři – neplýtvej) v rámci programu Comenius. Dorazili učitelé a studenti ze Švédska, Polska, Itálie a Kypru – celkem 28 zahraničních návštěvníků.
Byly vytvořeny první produkty společné projektové práce – multijazyčný slovník a logo projektu. Vydařily se i další aktivity, jako např. odborná exkurze do Porta Coeli, tišnovské pálenice a pivovaru v Černé Hoře, prezentace našich studentů o tradičním zpracování potravin i tzv. „Global Village“, kde byla možnost ochutnat typické produkty všech čtyřech hostujících zemí.
Co ale těší všechny nejvíce, podařilo se navázat cenná přátelství, motivovat studenty k dalšímu zapojení do projektu i zdokonalování se v anglickém jazyce.

Těšíme se na druhé setkání ve Švédsku v březnu 2013.

projekt_2012

Mohlo by Vás zajímat