Aktivity v projektu Comenius

Návštěva Švédska

Ve dnech 17.- 22. března 2013 proběhlo 2. setkání partnerských škol v rámci projektu Comenius – Save not Waste. Na toto setkání ve švédském Burtrasku se vydaly čtyři studentky a tři učitelé z naší školy. Už jen spatřit krajinu severské země bylo nezapomenutelným zážitkem. Rozsáhlé plochy lesů, zamrzlá jezera, stáda sobů a jasná obloha přispívaly k prožitku souznění s přírodou. Studentky prezentovaly naši školu a tradiční českou zabíjačku. Spolupracovaly také na nahrávce písně k tématu „Šetři-neplýtvej“. Vyzkoušely si pro nás netradiční aktivity, jako např. jízdu na sněžném skútru nebo ice-fishing (rybaření na ledu). Všichni oceňujeme švédskou pohostinnost, zdejší přírodu, možnost komunikace v angličtině a především šanci k rozšíření vlastních obzorů. Nechť je další setkání v Itálii také tak úspěšné.

Projektová schůzka v Itálii

Třetí projektová schůzka se konala ve dnech 21.-25. října 2013 na střední škole Liceo Scientifico Statale Filippo Buonarroti v italské Pise. Náplní schůzky byly především aktivity spojené s tématem projektu Šetři, neplýtvej. Studenti ze všech zúčastněných zemí prezentovali výsledky dotazníku týkajícího se třídění a následné recyklace odpadů z domácností v jednotlivých komunitách a zemích, názory na případné zlepšení v této oblasti a dále možnosti, jak můžeme jako jednotlivci šetřit naše životní prostředí. Studenti strávili také několik hodin společnou prací na tvorbě plakátů s tématem projektu. Kulturně-pracovní exkurze zahrnovaly poznávání překrásné krajiny Toskánska a jeden z hradů nedaleko Pisy, návštěvu rodinné výrobny těstovin a vinařství produkujícího typická toskánská vína. Jedno odpoledne bylo věnováno přírodní rezervaci San Rossore, nacházející se severně od Pisy, a samozřejmě nechyběly ani známé i méně známé památky v Pise. Během pobytu jsme měli možnost ochutnat typická italská jídla včetně proslulé zmrzliny, všechny zúčastněné země naopak nabídly během osvědčené Global Village alespoň ochutnávky svých typických jídel. Studenti ubytovaní v rodinách mohli nahlédnout do životního stylu italských rodin. O tom, že se schůzka vydařila, svědčí navázání nových přátelství, upevnění přátelství starých, motivace studentů udržovat kontakty a dále na sobě pracovat jak v oblasti odborné ovlivněné italskou kuchyní, tak jazykové. Popřejme našemu projektu zdárné pokračování při projektových pracích a přípravách na zbývající schůzky, které se budou konat v březnu na Kypru a v květnu v Polsku.

Projektová schůzka na Kypru

V pořadí čtvrtá projektová schůzka, které se zúčastnilo pět studentů a dva učitelé naší školy, se konala ve dnech 17.-21. března 2014 na Apostolos Varnavas Liceu v hlavním městě Kypru, Nicosii.

Program jsme zahájili prezentacemi studentů o jednotlivých zemích a partnerských školách a také prezentacemi souvisejícími s tématem projektu, tentokrát o udržitelném rozvoji a péči o životní prostředí ze strany jednotlivce, státu a v globálním měřítku. Typické potraviny z jednotlivých zemí jsme představili během již tradiční Global Village.

Během schůzky jsme měli možnost seznámit se s provozem školy, poznat alespoň trochu životní styl kyperských Řeků a ochutnat kromě ryb snad všechno, co kyperská kuchyně nabízí. Kromě různých mas to byl především typický sýr halloumi připravený na několik způsobů.

Součástí bohatého programu byla návštěva historické vesničky Lefkara na úpatí pohoří Troodos, která proslula svou typickou výšivkou a výrobky z tepaného stříbra. Ze starověkých památek jsme viděli amfiteátr Kourion a zbytky staré římské vily s mozaikami, navštívíli jsme Limassol, největší přístav na Kypru s nádhernými plážemi a promenádou. Viděli jsme několik pravoslavných kostelů a mešit.

Naši hostitelé nám kromě starověké historie nezapomněli ukázat ani následky nedávné turecké okupace z roku 1974, jejímž výsledkem je až do současnosti rozdělení Kypru na dvě části – severní tureckou a jižní řeckou včetně hlavního města Nicosie. Při procházce „zelenou linií“, tedy kolem hranice mezi severní a jižní Nicosií a při návštěvě hřbitova, kde jsou pohřbeny oběti turecké invaze, jsme si uvědomili, jak hluboce tato událost zasáhla do života mnoha našich přátel.

I přesto schůzka probíhala ve velmi pozitivním duchu, hostitelé byli neuvěřitelně milí a pohostinní, takže nikomu z nás se nechtělo zpátky domů. Doufejme, že v podobném duchu proběhne koncem května i poslední projektová schůzka v polském Elblagu nedaleko Gdaňska, kde s našimi projektovými partnery oslavíme Den Evropské unie připomenutím typických kulturních odlišností každé země v rámci sjednocené Evropy.

Popřejme závěru našeho projektu hodně zdaru a našim studentům chuť pracovat na dalších podobných.

Závěr projektu Comenius na SOŠ Fortika

Koncem května se v polském Elblagu nedaleko Gdaňska konala v rámci mezinárodního projektu Comenius, partnerství škol – Save not Waste – závěrečná pátá projektová schůzka. Tato schůzka byla vyvrcholením naší dvouleté spolupráce s partnerskými školami ze Švédska, Itálie, Kypru a Polska.

Tradiční poznávání kultury a historie hostitelské země zahrnovalo návštěvu nedalekého bývalého koncentračního tábora Stutthof, celodenní zájezd do překrásného přístavního města Gdaňsk s projížďkou na „pirátské“ lodi, procházku po sopotském molu, které se chlubí nejdelší lavičkou v Evropě, a prohlídkou impozantního středověkého sídla německých rytířů, hradu Malbork.

Hostitelé nám umožnili poznat také tradiční produkty polské kuchyně, a to na společných obědech a večeři, studentům pak navíc v hostitelských rodinách, kde byli po celou dobu pobytu ubytováni.

Poslední půlden schůzky byl věnován oslavám Dne Evropské unie, při nichž každá skupina prezentovala informace o své zemi, škole a tradičním tanci, písni a hře, které pak se zapojením ostatních předvedla. Vidět jsme tak mohli italský sicilský tanec, tanec z Kypru, hru ziziros, kterou hrají kyperští muži. Naše skupina předvedla ukázku z české besedy, lomnický kroj, dětskou hru skákání přes gumu. Vrcholem našeho vystoupení byl street dance v podání studentky Marie Vaverkové. Součástí oslav byla také soutěž studentů ve znalostech kultury zemí EU.

Celý projekt můžeme hodnotit jako úspěšný, v jeho průběhu studenti i učitelé spolupracovali na tvorbě společných produktů, poznali životní styl hostitelských zemí a navázali nová přátelství. A to nejdůležitější – získali chuť poznávat hlouběji nové země a zdokonalovat se v anglickém jazyce i učit se jazyky jednotlivých zemí.

Prezentace účastníků

The Czech Traditions – Maru a Véra

State – František Pikna

Sustainable development – Nikol Štěpánková

Global policy – Adéla Krytinářová

DOTAZNÍK – VÝSLEDKY – Petr Jankovič

SAVING – Romana Kučerová

RECYCLING – Romana Kučerová

Dotazník o třídění odpadu

Projektové práce

Mohlo by Vás zajímat